Forshedabygdens Näringsliv

Näringslivsföreningen


Om föreningen

Föreningen har till ändamål att inom orterna Forsheda, Kärda, Dannäs, Torskinge och Slättö verka för fri företagsamhet.

Genom att vidmakthålla ekonomisk frihet och enskild äganderätt, samt att bedriva aktiv näringspolitik verksamhet.

Förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling, och värna om familjeföretagen och de mindre och medelstora företagen, och på så sätt skapa förståelse och dess betydelse för ekonomi och arbetstillfällen.


Om bygden

Företagandet och entreprenörsandan har gamla anor i Forsheda. Redan kvarndriften i Storån var en omfattande verksamhet. Torvbrytningen på mossarna och den stora sjösänkningen sysselsatte flera hundra människor under lång tid.

Forshedas näringsliv präglas av en entreprenörsanda. Genom åren har produkter tillverkats som användaren än idag har nytta av, ex. potatisskalare, nageltänger, skottkärrehjul, båtförtöjare och uniformsknappar m.m. Produkter tillverkade i gummi och i kombination av tråd har resulterat i produkter som idag säljs över hela världen ex. tätningsringar.

Kunskaper och skicklighet om tillverkning av plåtdetaljer, gummidetaljer och ytbehandling innebär att företag från Forsheda levererar till kunder över hela världen. Framgångarna är delvis beroende på tillgången av lokalt skickliga och flexibla tillverkare av verktyg.

Styrelse medlemmar

Ordförande

Mats Andersson 

Vice ordförande

Vakant

Sekreterare

Kjell Hillblom

Kassör

Petra Sjöberg

Övriga ledamöter

Malin Kastanius, Roger Petersson, Martin Brandt, Anders Hansson, Anne Pettersson och Peter Johansson


Forshedabygdens Näringsliv 2023 - Utvecklad av Fyra Punkter