Skip links

Mångfalden i Forshedabygdens Näringsliv: Styrkan i Lokala Företag

En Mångfald av Möjligheter

Om föreningen
Föreningen har som mål att inom orterna Forsheda, Kärda, Dannäs, Torskinge och Slättö verka för fri företagsamhet.

Detta genom att vidmakthålla ekonomisk frihet och enskild äganderätt, samt att bedriva aktiv näringspolitisk verksamhet.

Att ständigt förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling samt värna om familjeföretagen och de mindre och medelstora företagen. På så sätt skapa förståelse för dess betydelse för ekonomi och arbetstillfällen.

Om bygden
Företagandet och entreprenörsandan har gamla anor i Forsheda. Redan kvarndriften i Storån var en omfattande verksamhet. Torvbrytningen på mossarna och den stora sjösänkningen sysselsatte flera hundra människor under lång tid.

Forsheda är en plats där en stark entreprenörsanda genomsyrar näringslivet. Genom åren har detta resulterat i produktion av olika produkter som fortfarande nyttjas i vardagen. Den innovativa atmosfären har gett upphov till varaktiga lösningar och användbara föremål, vilket speglar områdets förmåga att skapa och bibehålla relevanta produkter över tid. Denna kontinuerliga strävan efter kreativitet och funktionalitet har präglat Forsheda som en plats där näringslivet inte bara existerar, utan blomstrar genom tidlösa och användbara innovationer.

Ordförande
Erik Forsberg

Vice ordförande
Henrik Grahn

Sekreterare
Kjell Hillblom

Kassör
Petra Sjöberg

Övriga ledamöter
Peter Johansson
Anders Hansson
Anne Pettersson
Mats Andersson
Malin Kastanius
Victor Magnusson
Roger Petersson